vrijdag 10 december 2010

Een brief uit 1672 ~ A letter from 1672


Een tijdje terug had ik het over het boek Zeepost, over de door de engelsen veroverde brieven die in Engeland bij de admiraliteit zijn opgeslagen en nu door diverse onderzoekers nader worden bekeken. Een van die onderzoeker is Drs Judith Brouwer die al een prijs kreeg voor haar scriptie en die nu promoveert in Groningen. Gejat uit de presentatie van haar scriptie een brief met (een voorlopige) vertaling van mij erbij:

Looft godt soonen al in amsterdam den 29 maey 1672

Seer lieve ende beminde soon pieter dircksie naerhurtelijctie
En vriendelijcke groetenisse dient desen ons ue te laten wet
en dat ick ue moeder barbertien pieters en ue suster trije
tien dircks en peet anneties met harer kinderen nu
noch teghenswoordigh in ghesontheijt zijn wij danc
ken de goede godt hier toe voor sijn ghenade doch alsoo
wij van harten verhoopen dat het met uw mijn lieve
soon oock mede soo is waer het anders het soude ons
van harten leet zijn om te hooren t dat weet godt die
een herder van alles is doch alsoo ick met harten
hoop dat godt de heere ue mijn beminde soon die
ghenade van weeghe een goede ghesontheijt worder in

~~

A while ago I mentioned a book called Zeepost, that deals with captured letters by the english, which are kept in an archive (sort of, see the first pic) at the Admiralty and these letters are researched now by various experts, one of them Drs Judith Brouwer who got a prize for her master paper on 1672 letters from Amsterdam.

From a presentation of her paper I shamelessly nicked above pictures, but the third one is part of an an actual letter from May 1672, and here is my (first) translation:

Praise God’s Son, all in Amsterdam, the 29th of May 1672

My very dear and beloved son Pieter Dirksie my dearest
And friendliest greetings, this serving as a way to tell you
That I your mother Barbertien Pieters and your sister Trij
Tien Dircks and godmother Anneties with her children now
Are in good health en we thank
The good God for his mercy and also we hope
That the same goes for my dear
Son as it will grief our hart
To hear otherwise as God known
Who is a sheperd of all thopugh I hope with
All my hart dat God the Lord my bleoved son that
Grace because of a good health may become …
4 opmerkingen:

 1. Beste Edwin,
  Ik zag dat er een klein aantal foutjes in de transcr. staan. Hierbij mijn versie:

  Looft Godt booven al in Amsterdam den 29 maeij 1672
  Seer lieve ende beminde soon Pieter Dircksse. Naer hartelijcke
  en vriendelijcke groetenisse dient desen om ul te laten wet-
  en dat ick ul moeder Barbertjen Pieters en ul suster Trijn-
  tjen Dircks en peet Annetjen met haer kinderen nu
  noch teghenwoordigh in goede ghesontheijt zijn. Wij danc-
  ken de goede Godt hier toe voor sijn ghenade, doch alsoo
  wij van harten verhoopen dat het met ul mijn lieve
  soon oock mede soo is. Waer het anders het soude ons
  van harten leet zijn om te hooren, [-l] dat weet Godt die
  een kender van alles is doch alsoo ick met harten
  hoop dat Godt de Heere ul mijn beminde soon die
  ghenade van weghen een goede ghesontheijt vorder in


  Vriendelijke groet,
  Judith Brouwer

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Judith, hardstikke bedankt hier voor!

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.