donderdag 30 december 2010

Regiment Zamora en andere Spaansen ~ Regiment Zamora and other Spanish regiments

Op Kronoskaf, een on-line project over de Zevenjarige Oorlog, is een lijst te vinden van Spaanse Regimenten en hun geschiedenis. Zo vind je hier de regimentsgeschiedenis van het Regiment Zamora, een van de regimenten die betrokken was bij het heroveren van de vestingstad Naarden. Via dat artikel kwam ik ook uit bij de A.C.M.H. Alabarda, een vereniging gericht op het verzamelen en documenteren van vooral 54 mm figuren. Onder een figuur uit 1665, een hellebaardier uit de tijd van Karel II. Op de website zijn verder uniformbeschrijvingen te vinden van nog meer regimenten.
~

Fascinating stuff on Spanish regiments can be foundon the Kronoskaf website on the SYW, like this article on Regiment Zamora, a regiment that in it's early days fought against the States, but in 1673 it fought with William III at Naarden. Interesting the white flag with the red Burgundian cross, which also is showed on Romeyn de Hooghe's print on Naarden.


Thanks to this article I also found the excellent website of the A.C.H.M. Alabarda, a Spanish society dedicated to miniatures and history. From their 54 mm range I show a halberdier from the year 1665, during the reign of Charles II. If you browse the sitee, you can find a lot more figs plus uniform descriptions and literature.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.