donderdag 14 november 2013

Een nieuw ontdekt vaandel ~ A newly discovered flag
In het Stedelijk Museum van Kampen bevindt zich een vaandel uit 1769. Het is geschonken door stadhouder Willem V aan het Cadettenkorps van die stad, een compagnie van 72 ongetrouwde cadetten plus officieren, die nog niet in het Burgerregiment van de stad dienden. Omdat Willem op het moment van zijn bezoek in 1766 geen passend vaandel bij zich had werd naar een oud vaandel gegrepen, geschonken in 1675 door Willem III aan de Kamper Vrijcompagnie. Hij beloofde een nieuw vaandel, dat uiteindelijk in 1769 geleverd werd.

Het bijzondere is dat op de keerzijde van dit vaandel een officier van het korps staat met het vaandel uit 1675. Het is wit, met het gekroonde stadswapen en het motto 'Praemium Vigilantae' (Beloning voor Waakzaamheid). De Vrijcompagnie werd na de dood van Willem III opgeheven, maar dankzij Willem V hebben we een bijzondere en zeldzame bron voor een van zijn (vroege) vaandels teruggevonden.

In overleg met het museum proberen we nu zo snel mogelijk een afbeelding van het vaandel te plaatsen.

~

The Municipal Museum of Kampen owns a flag presented by Stadholder William V to the city's Cadet Corps in 1769. When William visited the Hanseatic town in 1766 he didn't bring a fitting flag, so he handed the Corps an old flag, given to the Kampen Free Company by William III in 1675. A promised new flag was delivered in 1769.

To us it is very special, because the reverse side of this new flag shows an officier of the Corps, carrying the 1675 flag. It is white, with the Kampen crowned municipal coat of arms and the motto 'Praemium Vigilantae' (Reward for Vigilance). The Free Company was disbanded after William III's death, but William V's gift offers us a unique and rare source for one of William's early flags.

We are now negotiating with the museum to publish a picture of the flag.


Bronnen / Sources:
C.H. Fenema - 'Vorstelijk bezoek aan Kampen' in: Kamper Almanak III (1930) p. 175-181.
Collectie Stedelijk Museum Kampen.
Frans Walkate Archief. 
J. Hoynck van Papendrecht - 'Vaandrig met vaandel ter gelegenheid van de inhuldiging van Prins Willem V' (1875-1933) Collectie Legermuseum, 00103673.
J. Kroon - 'Een stad met twee schutterijen' in: Kamper Almanak (2006) p. 139-154.

1 opmerking:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.