maandag 17 september 2012

Op de leestafel ~ The reading table







Vakantie voorbij, boekje erbij!

Op de leestafel links een artikel over Maurits van de krijgshistoricus van Dam van Isselt uit de Militaire Spectator, en in het midden een van de jubileumboeken over de vrede van Munster, "Van Maurits tot Munster" Dit is een uitgave van het Legermuseum, met heel veel foto's van wapenrustingen, musketten en zwaarden, niet alleen uit de periode van Maurits maar ook eind 17e eeuws, zoals de tweede foto bewijst. Mooi boek.



Het derde boekje is de rede van de (protestantse) Groninger Professor Blok bij de onthulling van een moment van de slag bij de Mookerheide in 1574.


Dit vereist - denk ik - wel wat toelichting, omdat dit immers een veldslag was 100 jaar voor de tijd waar dit weblog over gaat.

De redactie heeft afgelopen zomer een excursie naar Mook ondernomen. Bij het Limburgse Mook ligt de Mookerheide, waar een huurlingenleger van Lodewijk van Nassau verpletterend werd verslagen door de Spanjaarden. Een en ander zou hebben plaatsgevonden op de Mookerheide wat nu een natuurgebied is, en wat weer een bezoek op zichzelf waard is.

Bij Mook liggen daarnaast twee schansen, waarvan we er een aan een ander onderzoek hebben onderworpen. Deze schansen dateren wel uit de 17e eeuw en zijn waarschijnlijk rond 1672 aangelegd. Op zoek naar meer informatie over deze schansen kwam ik uit bij de Heemkunde Kring "De Grenssteen", een vereniging die lokaal historisch onderzoek doet. Er wordt nu wel vaak geroepen dat "geschiedenis" niet zou leven, maar ik ben er nu wel achter dat bijna elke Nederlandse gemeente wel een eigen historische vereniging heeft, die een uitermate waardevolle bron zijn, ook voor onze periode.


Voor slechts 10 euro kochten wij de CD met alle uitgaven van "De Grenssteen". Onder meer in Grenssteen 1987, nummer drie een degelijk artikel over de slag op de Mookerheide. In de Grenssteen 1991, nummer 2 vonden we een leuk artikel van A.G.W.F. Smijers over het monument van de slag in het Gelderse (!) Heumen. Blok hield toen een rede waarbij de pastoor van Mook en de Gouverneur van Limburg afwezig waren. Vooral de pastoor van Mook, Meulleners, polemiseerde flink, waarbij onder de aandacht werd gebracht dat de oude Nassaus op zijn zachtst gezegd aan Limburg weinig vreugde hadden gebracht.

In de bibliotheek van de RUG was de feestrede nog te vinden. De tekst van Blok en de discussie over de slag op de Mookerheide is ook on-line hier te vinden.

~

The holidays are over now, so it's back to research and reading.

There are three books on the table now, and several others are wainting, so I will kick of with the left one on the picture. It's one of the many articles by Willem Edmond Van Dam van Isselt on Maurice of Nassau.

The middle book is one of the many books commemorating the 350 anniversary of the Peace of Munster of 1648. This book, called "Van Maurits to Munster" deals with the armour, weapons and tactics of the early States' Army, but also contains pictures of later 17th century weapons and armour. The second pic shows a late 17th century sword from the collection of the Dutch Army Museum. Nice book.

The third book is actually a speech by the Groninger Professor Blok, commemorating the battle of Mook 1574. Mook will be a separate subject of a post, as your editors also visited near Mook a small fortress dated around 1672!

Edit: The battle of Mook was in the late 19th century a matter of debate between catholic and protestant writers, you can find the discussion online here. (sorry dutch only)








Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen